ÜRÜNLERiMiZ

EKMEK ARASI ET TANTUNI

EKMEK ARASI TAVUK TANTUNI

ET DÜRÜM TANTUNI

TAVUK DÜRÜM TANTUNI

HAKKIMIZDA

Sanat da bizim işimiz, kebap da…
Her ikisi de gönül işi…
Biz gönlümüzü verdik, o yüzden farklıyız…

Say­gı­de­ğer Misafirlerim;

Ön­ce­lik­le Te­kin­ce Kebap aile­si­ni ter­cih et­ti­ği­niz için siz­le­re son­suz te­şek­kür­le­ri­mi sunar, 2011 yı­lın­da baş­la­dı­ğı­mız bu onur­lu lez­zet yol­cu­lu­ğu­nun sır­rı­nı, geç­miş­te ya­şa­dı­ğım bir anım­la pay­laş­mak is­te­rim;

Yıl 1976 ve mem­le­ke­tim Konya Çel­tik’te henüz ben beş ya­şın­day­ken, rah­met­li ba­ba­an­nem, rah­met­li dedem için hemen hemen her akşam yap­tı­ğı Kuy­mak’tan (te­re­ya­ğı, un ve pey­nir­den ya­pı­lır) yap­mış­tı ve mis gibi kok­mış­tu yine her zaman ki gibi… Tabii dedem o ye­me­ği asla ben­siz ye­mez­di. Çünkü ne kadar çok sev­di­ği­mi bi­lir­di. Gün­ler­den bir gün yine canım Kuy­mak çekti ve koş­tum bu sefer an­ne­me ve dedim ki anne bana ba­ba­an­ne­min yap­tı­ğı gibi Kuy­mak yapar mısın? Tam o sıra annem bu­la­şık yı­kı­yo­du ve takk..! ka­fa­ma bi tabak yedim, git ba­şım­dan bu işi­min ara­sın­da ne Kuy­ma­ğı dese de tabii ki ana yü­re­ği da­ya­na­ma­dı kalk­tı ve yaptı. Ben hem ağ­la­dım hem de yedim Kuy­ma­ğı. Ama bir tu­haf­lık vardı, ba­ba­an­ne­min­ki gibi lez­zet­li de­ğil­di sanki, tam o sıra dön­düm, an­ne­me sor­dum, “neden ba­ba­an­ne­min ki gibi değil?” de­mem­le be­ra­ber ka­fa­ma ta­ba­ğı bir kere daha yedim ve o acıy­la doğru ba­ba­an­ne­me ağ­la­ya­rak git­tim.

Ba­ba­an­nem sordu “noldu oğlum?” Aynen an­lat­tım ve onada sor­dum neden senin ki gibi güzel değil diye. Ve işte ba­ba­an­ne­min ce­va­bı; yav­rum as­lın­da aynı, un aynı, te­re­ya­ğı aynı, pey­nir de aynı. Çünkü hep­si­ni ben ve­ri­yo­rum…

Eee peki neydi eksik olan ?

Ba­ba­an­nem; ba­şı­mı ok­şa­ya­rak, “Bak evlat; Annen özünü kat­ma­mış, ondan tatlı gel­me­miş sana” dedi…

Ve ara­dan yıl­lar geçti ben “özün” sevgi ol­du­ğu­nu, yürek ol­du­ğu­nu ve gönül ol­du­ğu­nu ancak an­la­ya­bil­miş­tim.

Evet sev­gi­li ko­nuk­la­rım ve de­ğer­li dost­la­rım, ben ba­ba­an­ne­min sö­zü­nü din­le­dim ve bu lez­ze­ti­mi­ze sa­de­ce “özümü” kat­tım. Ger­çek­ten de sevgi ile ya­pı­lan her yemek gü­zel­dir.

İşte bizim tek far­kı­mız bu…

He­pi­ni­ze emeği geçen tüm ekip ar­ka­daş­la­rım adına son­suz te­şek­kür­le­ri­mi sunar ve Afi­yet­ler di­le­rim…

Tekin KEÇE

BAYILIK

Siz de küçük bir sermaye ile kendi isinizi kurmak istemez misiniz? Iste size firsat! Tekince Tantuni Avrupa genelinde franchising sistemiyle bayilik verecektir!

ILETISIM FORMU

Gerek bayilik gerekse diger konularla ilgili görüs bildirmek ve bilgi almak için formu doldurarak iletisime geçiniz…

En kisa zamanda mesajiniz yanitlanacaktir….

Doldur & Gönder

Mail listemize üye olun, yeniliklerimizden haberdar olun….

Tesekkurler….

TANITIM VIDEOLARIMIZ